Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2018

Reposted fromFlau Flau viaFlowialiusz Flowialiusz
8859 8272
Reposted fromdelain delain viapoppyseed poppyseed
6618 4df0 500
Reposted fromtfu tfu viapoppyseed poppyseed
6146 4831
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaseleneskin seleneskin
6325 79d9 500
Reposted frombrumous brumous viaseleneskin seleneskin
1114 ddbd
Reposted fromfatique fatique viamonikasamodobro monikasamodobro

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viamonikasamodobro monikasamodobro

February 19 2018

Play fullscreen
Reposted bysmutekipapierosydancingwithaghostFlowialiusz

February 16 2018

8366 20bb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamonikasamodobro monikasamodobro
5964 8d44
Reposted frombrumous brumous viamonikasamodobro monikasamodobro

avoidantrunnerfive:

“i can’t go downstairs, there are people there” sounds like a completely logical statement until you try to explain it to someone who doesn’t have any kind of anxiety

7872 ae7c
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viabitemyneck bitemyneck

urbancatfitters:

*has one uncomfortable interaction*
*is fucked up for 3 days*

February 12 2018

Punch Magazine, England, 1946
Reposted byvairanotyourstrawberrybraindead00JessSilentefinatkacool-carlosconcarnetwiggylawSirenensang
Reposted byelavatorskizzolottibluebell
Reposted byzwierzewyzszeinto-blackMartwa13mauakdancingwithaghostcool-carlosKabotanrudaagglottibluebellmentispenetralialadymartiniMartwa13Zoonk11anuszkano-longer-koreunaswabsurdzieinsanedreamerlittleredridingtreezEveRiamnotarobotszyderaphilomathLuukkaSapereAudeapatycznanothingiseverythingloneliestofangels

January 29 2018

3741 049c
Reposted fromzciach zciach viamonikasamodobro monikasamodobro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl