Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2017

1209 badc
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viamauak mauak
Reposted fromsilence89 silence89 viamauak mauak
Reposted fromsilence89 silence89 viamauak mauak

August 23 2017

3007 c2d2
Reposted fromintotheblack intotheblack viasummerkiss summerkiss
Reposted fromshakeme shakeme viaszszsz szszsz
2333 a7af 500
Reposted fromkazikova kazikova viaszszsz szszsz
1702 c23f 500
Reposted fromsarazation sarazation viaszszsz szszsz

iamwizz:

let’s play a game called watch how distant I get

4402 a658
Reposted fromunr-eal unr-eal viamonikasamodobro monikasamodobro

August 18 2017

3387 09ea
0326 3e6c

feeding little birds
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viamonikasamodobro monikasamodobro

July 24 2017

Reposted bymauakkrybusgpunktschmitzwhovilleapanaselavatortelewizjaklamienitroventRekrut-KAluAlumetafnordbastinat0rstopferMadMaidkovlredshadowDagarhententacleguyyellowsoupmarinep856NeonPurplelightcocciuella

July 23 2017

7600 ecd0 500
Reposted bygafbruisedleeherrnettDagarhenpassingbirdmauak

July 12 2017

July 09 2017

Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viaszszsz szszsz

July 02 2017

June 25 2017

6921 4218 500
A dog poses with a pipe. 1875
Reposted byfrittatensuppenodifferencecoffeebitchmargotpiraniaconnlasairdimetylotryptaminahappykokeshiallsystemsgreenchowchowagatoniniesrajogniemSoulPLirukandjisyndromefluktuantNocephyalissiehoudaHypothermiawypierdalacXavaxhurrapenispenispenisloljazzieeDagarhenall-about-katestrzepyshamefuldisplaypassingbirdLazuliLapisodettastonedno-mocarz-jestemvairastrangerthankindnessKokytospanpancernymalajnainacutiemarktentacleguynitroventantonimbeseniriethbraindead00edhelljethrasmoke11JapaneseDeathPoemfootmankotslovaavemariawujcioBatsiostrazembataKokosemjestemzeroniggertitsmucciamisspandorashitty-lovezupacebulowairylanHumbakchowchowdrugsSN-224bloodrainbowfistianiuszkasadpornjanuschytrusjanealicejonespuddinglordbelatrixp856vigilcukiernicahydrospherefischikellavogelpelnaradosciniedobrzeDunkelkunstadharafinkreghmental-catKurkaWyluzujoutlineArsenRdzonymagolek22tishkatoxicsoulvictorianhormezamandziarapseudooptymistkazombiekraskoabeillelovesweetstvaseyesinzynierhdiune-raconteusehiszpanskainkwizycjafionaandcakeGoldenHarecarmenlunaiaminterfacedfitogedirukandjisyndromezachlannyleniwabulaasylopathtoskalatteyurasthornatKokosemgreens

June 22 2017

Cześć, zauważyłam, że ktoś odkopał ten rysunek i jest reblogowany ostatnio i sama miałam taki trochę wtf moment, że to dziwne, że jest u mnie coś takiego. Bo na chwilę obecną skłaniam się bardziej ku "Ahahah, stresy mnie zjedzą, lmao" ._. Yeap.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl